cepheus_daidalos saint_seiya // 640x480 // 182.2KB
1