sengoku_basara takeda_shingen // 640x480 // 86.8KB sengoku_basara takeda_shingen // 640x480 // 81.6KB
1